Tema Islame

V R A S J A ( Krimi më i madh në këtë botë dhe mëkati më i madh para Zotit )
TË PRAKTIKOSH NORMAT E FESË ISLAME ËSHTË SUKSES I MADH,, DHE PËRPARIM NË TË GJITHA FUSHAT E JETËS ..
Kafshët e therura prej jomyslimanëve

Mjeksia

Shkenca zbulon përfitimin e Iddet - Pritja pasmartesore e obliguar
Sexhdeja e falënderimit - ilaç për depresionin
Intervista me dr.Eljesa Ajdini per dobite e agjerimit ne aspektin mjeksor!