Tema Islame

Bëni ndonjë vepër të mirë që do ta dijë vetëm Zoti
Nëse ju shtohen sprovat, shtojeni adhurimin ndaj Zotit
Dijetari që ishte në shërbim të skamnorëve

Mjeksia

Intervista me dr.Eljesa Ajdini per dobite e agjerimit ne aspektin mjeksor!
Abdesi, mbrojtës i sëmundjeve të lëkurës
Abdesi, mbrojtës i sëmundjeve të lëkurës