30.05.2016

Fetva

MBULIMI I KOKËS (( KAPELA DHE ÇALLMA –SHALLI- )), MES ADHURIMIT DHE TRADITËS

MBULIMI I KOKËS (( KAPELA DHE ÇALLMA –SHALLI- )),                  MES ADHURIMIT DHE TRADITËS

Falënderimet i takojnë Allahut të madhëruar, salavatet qofshin për të dërguarin tonë Muhamedin s.a.v.s. dhe pasuesit tij.

28.01.2016

Fetva

Fetwa: A të dëgjohet hutbeja e xhumasë, apo të falen sunnetet?

Fetwa: A të dëgjohet hutbeja e xhumasë, apo të falen sunnetet?

Pyetja: Kur imami i xhamisë fillon që ta mbajë hutben, personi i cili ka ardhur me vonesë, a duhet së pari ta falë sunnetin dhe pastaj ta dëgjoj hutben, apo të ulet dhe ta dëgjojë imamin?

07.12.2015

Fetva

Mamifestimi i lindjes së Pejgamberi a.s. – Mevludi.

Mamifestimi i lindjes së Pejgamberi a.s. – Mevludi.

Pyetja: A është Mevludi veprim i lejuar apo bidat?

08.06.2015

Fetva

Përse nuk duhet ta hamë mishin e derrit?

Përse nuk duhet ta hamë mishin e derrit?

Muhammedi a. s. thotë: “Kush ushqehet 40 ditë me ushqim hallall, All-llahu e ndriçon zemrën e tij me dritë dhe e bën atë burim të urtësisë si në mendim ashtu edhe në vepra.”

26.04.2015

Fetva

Lënia e xhematit pas kryerjes së farzit

Lënia e xhematit pas kryerjes së farzit

Pyetja: Esselamu Alejkum! Pyetja ime ka të bëj me lëshimin e xhamisë nga ana e disa individëve pas kryerjes së farzit nën pretekstin e sunetit (duke mendu se te qendrosh me xhematin per te bere dhikr na qenka bidat). Cili është qëndrimi juaj për këtë?

06.02.2015

Fetva

Ndalohet shkulja e vetullave per femrat,,, pse?

Ndalohet shkulja e vetullave per femrat,,, pse?

Femra ka të drejtë të shkurtojë vetullat duke i prerë dhe rregulluar, por nuk ka të drejtë që ti shkulë ato.

10.01.2015

Fetva

A është detyrim ndjekja e një medh’hebi të caktuar?

A është detyrim ndjekja e një medh’hebi të caktuar?

Përgjigjja për këtë pyetje, përgjithësisht, mund të ndahet kështu:

14.12.2014

Fetva

Adhurimet vullnetare per te vdekurin

Adhurimet vullnetare per te vdekurin

Qendra per fetva Egjipt

25.11.2014

Fetva

A lejohet t’u jepet mes’h këpucëve?

A lejohet t’u jepet mes’h këpucëve?

Asnjë prej fukahave nuk lejon mes’hin mbi këpucë.

19.11.2014

Fetva

Mes’hi mbi çorape

Mes’hi mbi çorape

Mes’hi mbi çorape lejohet me kusht nëse janë të trasha, nuk duket asgjë nën to, nëse ka mundësi të ecet me to një FERSEH e më tepër ( një orë e gjysmë ) pa këpucë, dhe duhet të ndalojnë depërtimin e lagështisë së ujit brenda në këmbë.

17.09.2014

Fetva

Dispozita Islame për përdorimin e monedhave

Dispozita Islame për përdorimin e monedhave

S’ka dilemë se monedha- paraja është një element i rëndësishëm për vlerësimin e ekonomisë.