10.05.2016

Tema

Shpifja

Shpifja

Shpifja në fakt është gënjeshtër që e fabrikon dikush dhe pastaj me këtë gënjeshtër e akuzon një të pafajshëm.

11.04.2016

Tema

Liria e besimit në Islam

Liria e besimit në Islam

Dr. Ragib Serxhani

07.04.2016

Tema

VLERA E MUAJIT REXHEB DHE NATES SE REGAIBIT

VLERA E MUAJIT REXHEB DHE NATES SE REGAIBIT

Muaji Rexhep llogaritet nga muajt e shenjtë, që është nevojë e muslimanit ta ketë në llogari aktivitetin e tij.

02.04.2016

Tema

Përsëritja e gjërave nga tri herë

Përsëritja e gjërave nga tri herë

Larja e gjymtyrëve nga tri herë gjatë marrjes së abdesit:

02.04.2016

Tema

Qëllimet e adhurimit në Islam

Qëllimet e adhurimit në Islam

Qëllimi i njeriut në këtë botë është adhurimi i Allahut. Adhurimi është kulmi i nënshtrimit dhe dashurisë për Allahun. Adhurimi në Islam përfshin të gjithë fenë dhe të gjitha sferat e ndryshme të jetës.

21.01.2016

Tema

Anija e shpëtimit tonë e ka emrin Islam

Anija e shpëtimit tonë e ka emrin Islam

Të dashur vëllezër dhe motra të nderuara,

21.01.2016

Tema

Praktika e Pejgamberit a.s. dhe menaxherëve më të suksesshëm – bereqeti i mëngjesit

Praktika e Pejgamberit a.s. dhe menaxherëve më të suksesshëm – bereqeti i mëngjesit

Që nga drejtori i pepsit (zgjohet në ora 4) deri tek drejtori i Disney (zgjohet ora 4 : 30) si dhe gjithë udhëheqësit e kompanive të njohura botërore kanë një zakon të përbashkët që nuk heqin dorë asnjëherë. Derisa shumica nga ne rrotullohemi në krevat, këta njerëz kanë bërë gjimnastikën, kanë bërë orarin e ditës, ndërsa ndonjëri ka filluar me mbledhjet.

21.01.2016

Tema

Shtatë arsyet për faljen e namazit me xhemat në xhami

Shtatë arsyet për faljen e namazit me xhemat në xhami

Sikur namazi, ashtu edhe xhemati, është një nga detyrimet e secilit musliman. Ja ku janë disa arsye se pse duhet vazhdimisht që të theksohet rëndësia e faljes së namazit me xhemat, e sidomos në xhami:

23.12.2015

Tema

Muhamedi a.s. – simboli i paqes

Muhamedi a.s. – simboli i paqes

“E Ne të dërguam ty (Muhammed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat” (Enbija, 107) “Vërtetë, ti je në një shkallë të lartë të moralit…Andaj, mos u pajto me gënjeshtarët. Ata kanë dëshirë që ti të bëjshë lajka, e që edhe ata të bëjnë lajka”. (Kalem, 4, 8-9)