02.05.2015

Femra në Islam

Paradoksi i Shqipes me shami!

Paradoksi i Shqipes me shami!

Ideja se a jemi shqiptarë a muslimanë/të krishterë është bërë më si një çamçakëz që i ka dalë sheqeri! E ne akoma vazhdojmë ta përtypim, pa qenë të vetëdijshëm për shijen neveritëse që ka, dhe për faktin që, çamçakëzat e lirë kur të përtypen shumë nisin e copëtohen dhe ta mbushin gojën me mbetje! E tillë është edhe kjo ide! Sheqeri më i ka dalur dhe shumë shpejt edhe do të nisë të copëtohet e t’ua zërë gojën atyre që e përtypin pa ndalur!

01.01.2015

Femra në Islam

Hatixhja, modeli i gruas muslimane

Hatixhja, modeli i gruas muslimane

Nadia LIKA Karakteri dhe mbështetja ndaj Profetit

25.11.2014

Femra në Islam

Bisedë me një beqare

Bisedë me një beqare

Me një zë të mekur dhe me ndrojtje, ajo më tha:”Shpesh herë ndihem keq dhe në siklet nëpër dasma, pasi po e ndjej se po e humbas trenin e martesës. Deri tani nuk ka ardhur askush të kërkojë dorën time.

23.09.2014

Femra në Islam

Dallimi në mes të “gruas” dhe “bashkëshortes” në Kuran

Dallimi në mes të “gruas” dhe “bashkëshortes” në Kuran

Autor: Salih Et-Tuvejxhiri, Profesor i lëndës së Akides në Universitetin e Kasimit Me të vërtetë Kurani, si fjalë e zbritur nga Allahu xh.sh, është një mrekulli në vete dhe kjo shfaqët në shumë aspekte e një prej tyre padyshim se është edhe aspekti gjuhësorë. Pra, Kurani kishte ardhur si sfidë në aspektin e retorikës së tij për kohën në të cilën ka zbritur por që kjo sfidë do të vazhdojë deri në ditën e Gjykimit.

22.05.2014

Femra në Islam

Shpërblimi i gruas shtatzënë në Islam

Shpërblimi i gruas shtatzënë në Islam

Kur një grua është shtatzënë me femijë, të gjithë engjujt do të bëjnë Istigfar (kërkim falje) në emër të saj.

28.04.2014

Femra në Islam

Lëvizja islame dhe veprimtaria e grave

Lëvizja islame dhe veprimtaria e grave

Veprimtaria e grave në lëvizjen islameLëvizja islame që në fillimet e saj i ka kushtuar një rëndësi të veçantë rolit të gruas. Hasan el-Bena, themeluesi i xhematit (organizatës) të "Vëllezërit muslimanë", i ngarkoi këtij xhemati detyrën e ndërgjegjësimit të gruas myslimane dhe edukimin e një brezi grash, që do të mbartnin përgjegjësitë e shumta përkrah burrave të kësaj vëllazërie, në përpjekjet për të përhapur fenë e Zotit në tokë.

25.04.2014

Femra në Islam

Mbulesa Islame dinjitet dhe siguri per femren

Mbulesa Islame dinjitet dhe siguri per femren

Autorë laikë kanë shumë paragjykime ndaj femrës së mbuluar muslimane.

10.04.2014

Femra në Islam

Dhjet faktor për zhvillimin e dashuris mes bashkëshortëve sipas islamit

Dhjet faktor për zhvillimin e dashuris mes bashkëshortëve sipas islamit

Kush dëshiron t’i rritet kapitalit në llogarinë bankare, duhet të kërkojë mënyra për zhvillimin dhe rritjen e kapitalit të tij.

01.04.2014

Femra në Islam

Turpi i femrës?

Turpi i femrës?

A është trupi i njeriut, e në veçanti ai i gruas, diçka e turpshme në vetvete? Ekzistojnë shumë tekste nga Kurani dhe tradita profetike, që urdhërojnë mbulimin e trupit dhe ruajtjen e nderit, tekste të cilat e konsiderojnë lakuriqësinë si një vepër dhe tundim të shejtanit për të dy gjinitë. Thotë Zoti në Kuran:”O bijtë e Ademit, le të mos ju mashtrojë kurrsesi djalli, ashtu si i nxori prindërit tuaj nga Xheneti, duke ua zhveshur rrobat për t’u dukur vendet e turpshme!” (Araf, 27)

29.03.2014

Femra në Islam

Pozita e nënës

Pozita e nënës

Tregimi në vazhdim është rreth një muslimani të ri dhe nënës së tij.

16.03.2014

Femra në Islam

Si duhet të jetë femra muslimane?

Si duhet të jetë femra muslimane?

Nëse gruaja muslimane dëshiron të pajiset me moralin, kulturën dhe etikën e Islamit, atëherë duhet t'i aplikojë dispozitat vijuese: