21.10.2014

Xhamitë

Xhamia e Plumbit, simbol i lirisë së besimit në Shqipëri

Xhamia e Plumbit, simbol i lirisë së besimit në Shqipëri

Xhamia e Plumbit, e cila i rezistoi shkatërrimit të objekteve të kultit gjatë regjimit komunist, bën pjesë në mozaikun e kulturave dhe vlerave historike të Shkodrës.