01.01.2014

Hadithi

Hadithe të shenjta Kudsi

Hadithe të shenjta Kudsi

HADITHI 1. "Mëshira Ime tejkalon hidhërimin Tim!"

30.12.2013

Hadithi

30 hadithe nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.s

30 hadithe nga i Dërguari i Allahut, s.a.v.s

Me emrin e All-llahut, Të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

17.12.2013

Hadithi

Hadithi i Xhibrilit a.s. (1)

Hadithi i Xhibrilit a.s. (1)

Islami, Imani, Ihsani dhe shenjat e kiametit Tregon Omeri r.a.: “Përderisa ne, një ditë ishim ulur pranë Resulullahut s.a.v.s., u shfaq papritmas një njeri me rroba shumë të bardha, me flokë shumë të zez. Tek ai nuk shiheshin gjurmët e udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njihte, përderisa ai u ul te Pejgamberi s.a.v.s., duke i mbështetur (duke i afruar) gjunjët me gjunjët e tij, dhe duke i vënë shuplakat mbi kofshët e tij, i thotë:

11.12.2013

Hadithi

Hadith Kudesij

Hadith Kudesij

Hadithi nr 1