03.02.2022

Xhamitë

Xhamitë në fshatin Bilaç

Xhamitë në fshatin Bilaç

www.kbi-bujanoc.com

01.02.2022

Xhamitë

21.10.2014

Xhamitë

Xhamia e Plumbit, simbol i lirisë së besimit në Shqipëri

Xhamia e Plumbit, simbol i lirisë së besimit në Shqipëri

Xhamia e Plumbit, e cila i rezistoi shkatërrimit të objekteve të kultit gjatë regjimit komunist, bën pjesë në mozaikun e kulturave dhe vlerave historike të Shkodrës.

15.04.2014

Xhamitë

Xhamitë në territorin e KBI-Bujaonoc

Xhamitë në territorin e KBI-Bujaonoc

Përshtati-KBI-bujanoc.com