27.06.2014

Fetva

Namazi i Teravisë dhe namazi i natës

Namazi i Teravisë dhe namazi i natës

Namazi i teravisë është sunet i fortë – muekkede- si për meshkujt ashtu edhe për femrat, dhe falet gjatë muajit të ramazanit. Është namaz që bënë pjesë në grupin e namazeve nafile.

07.05.2014

Fetva

A lejohet që fëmijët e vegjël të lozin me kukulla dhe a lejohet që ato t’iu jepen dhuratë?!

A lejohet që fëmijët e vegjël të lozin me kukulla dhe a lejohet që ato t’iu jepen dhuratë?!

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Të pikturuarit e gjërave me shpirt është ndaluar nga shumë hadithe të Pejgamberit s.a.v.s. Një një hadith të regjistruar në Sahihun e Imam Buhariu thotë Muhammedi s.a.v.s.: