02.02.2022

Familja

Kujdesi ndaj të moshuarëve

Kujdesi ndaj të moshuarëve

www.kbi-bujanoc.com

11.05.2016

Familja

Solidariteti brenda familjes në Islam

Solidariteti brenda familjes në Islam

“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj dhe fise që të njiheni mes vete e s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë” (Huxhurat 13)

13.04.2015

Familja

Edukimi i fëmijëve me namaz

 Edukimi i fëmijëve me namaz

Përgatitja dhe mësimi i namazit është element kryesor i edukimit për fëmijën, për shkak se, nëse ai edukohet drejt në lidhjen me Allahun, të gjitha ëështjet e tjera do të rregullohen.

10.04.2015

Familja

Femijet -emaneti i prindereve

Femijet -emaneti i prindereve

Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: "Të gjithë ju jeni barinj dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për kopenë tuaj.

02.12.2014

Familja

Mrekullia e puthjes së nënës

Mrekullia e puthjes së nënës

Studimet e zhvilluara kanë treguar efektin magjik të puthjes së nënës, që ndikon në përmirësimin më të shpejtë të bebeve dhe fëmijëve.

22.11.2014

Familja

Edukoni fëmijët tuaj në Islam

Edukoni fëmijët tuaj në Islam

Islami deri në kohën dhe vendin në të cilën jetojmë ka arritur gjeneratë pas gjenerate në mënyra të ndryshme dhe në të njejtën kohë nëpërmes të mundit të pashoq të çdo gjenerate të cilat në shërbim të vazhdimit të misionit flijuan gjithçka edhe ate: të menduarit,pasurinë, kohën, familjet e tyre dhe më në fund edhe trupin e tyre fizik.

02.07.2014

Familja

Obligimi i agjerimit

 Obligimi i agjerimit

O agjërues…..!

22.06.2014

Familja

26.04.2014

Familja

Koncepti i kauama-s (Autoritetit te burrit)

Koncepti i kauama-s (Autoritetit te burrit)

Dr. Muhamed Seid Ramadan El-butij

21.04.2014

Familja

Obligimet e prindit ndaj fëmijëve

Obligimet e prindit ndaj fëmijëve

Ska dyshim se fëmijët janë një dhunti e madhe nga All-llahu xh.sh dhe besimtarët duhet të jenë mirnjohës dhe falenderues dja All-llahut. Por gjithashtu All-llahu xh.sh dhe Muhammedi a.s kanë caktuar disa obligime ndajë fëmijës e që duhet ti zbatojnë prindërit e tyre që janë.

16.04.2014

Familja

Jeta bashkeshortore

Jeta bashkeshortore

Tarik Suvejdan