19.05.2015

Akaid

Domethënia akaidologjike e ‘abdestit’

Domethënia akaidologjike e ‘abdestit’

Orhan Bislimaj Fjala abdest rrjedh nga gjuha persiane dhe përbëhet prej dy fjalëve: āb – ujë, dhe dest – dorë.[1] Në gjuhën arabe për nocionin abdest, është fjala ‘el-vuduu’ (الوضوء) dhe rrjedh prej fjalës ‘vedue’ (وَضُؤَ) ‘jevduu’ (يَوْضُؤُ), ‘vuduen’ dhe ‘vedaaeten’ (وُضُوؤا و وَضَاءَة), që do të thotë: bëhem i mirë, i bukur, i pastër. Ndërsa, ‘el-vuduu’ (abdesti) si term fetar nënkupton larjen dhe fërkimin me qëllim (nijet) të caktuar të pjesëve të caktuara të trupit, e të cilat janë: koka, fytyra, duart dhe këmbët.[2]

22.03.2015

Akaid

Burimet e dijes në shkencën e akaidit

Burimet e dijes në shkencën e akaidit

Mr. Muharem Omerdiq Çështja e burimeve të dijes është njëri ndër problemet themelore të teorisë së dijes, epistemiologjisë. Çdo teori e dijes duhet të përgjigjet në pyetjet: me anë të çkahit arrihet dija, si lind (krijohet) dhe cilat janë burimet e saj?

04.03.2015

Akaid

Çështjet thelbësore të mendimit akaidologjik të Ebu Hanifes – I

Çështjet thelbësore të mendimit akaidologjik të Ebu Hanifes – I

Mësimi i Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë, në shkencën e akaidit, është fokusuar kryesisht rreth shtyllave dhe themeleve kryesore të besimit dhe, shikuar përmbledhurazi, i përfshinë këto çështje:

22.01.2015

Akaid

Thënia e njerëzve“e kam zemrën e pastër…?!”

Thënia e njerëzve“e kam zemrën e pastër…?!”

(Shpjegim akaidologjik i fjalës së Allahut) أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ “Atij që All-llahu ia ka zgjeruar kraharorin për besim islam, ai është në një dritë të sigurt prej Zotit të vet. E, të mjerët janë ata që nga zemërfortësia e tyre nuk përmendin Allahun, të tillët janë në humbje të qartë.” (Ez-Zumer, 22)

29.12.2014

Akaid

Çështjet thelbësore të mendimit akaidologjik të Ebu Hanifes – I

Çështjet thelbësore të mendimit akaidologjik të Ebu Hanifes – I

Mësimi i Ebu Hanifes, Allahu e mëshiroftë, në shkencën e akaidit, është fokusuar kryesisht rreth shtyllave dhe themeleve kryesore të besimit dhe, shikuar përmbledhurazi, i përfshinë këto çështje:

20.06.2014

Akaid

Përse,Allahu është i paperceptueshëm ?

Përse,Allahu është i paperceptueshëm ?

Hyrje Përgjigjja në pyetjen përse Allahu është i padukshëm na çon drejt shkencës dhe jetës së përditshme dhe pyetjeve të zakonshme, nga kalamajtë e deri te të rriturit. Padukshmëria nuk është tipar vetëm i Krijuesit, sepse e dimë se shumë gjera, fenomene, dukuri, nuk janë të dukshme, përkundër faktit se ekzistojnë. Për shembull, fakti konkret me hekurin dhe magnetin flet mjaft. Nëse magneti vendoset përballë hekurit (metalit), do të shohim tërheqjen e hekurit nga magneti. Pra, e shohim magnetin dhe hekurin, por jo edhe forcën që vepron përkatësisht që i vë në veprim lëvizjet e caktuara. Ngjashëm është edhe me energjinë elektrike. Ajo nuk vërehet, nuk shijohet, nuk kapet, por i vërejmë efektet e saj në poçet elektrike etj. Të tilla janë rrezet ultravjollce, gravitacioni dhe dukuri të ngjashme. Prandaj, nuk duhet të habitemi përse Krijuesi është i padukshëm, i paperceptueshëm, i pakapshëm, kur edhe shumë dukuri botërore, të krijuara, nuk shihen, nuk shijohen, nuk kapen me gjymtyrët, shqisat apo ndjenjat tona ekzistenciale.

05.05.2014

Akaid

Besimi në Kader

Besimi në Kader

Besimi në caktimin (kaderin) e Allahut xh. sh. është kushti i gjashtë i besimit islam. Mirëpo, duke e marrë parasysh se kaderi dhe kadaja në aspektin e tyre përmbajtësor, terminologjik nuk përmbahen në Kur’an, por as në kohën e as’habëve nuk dolën në sipërfaqe si tema thelbësore, ato përbëjnë njërën prej çështjeve të akaidit islam, të cilat çojnë mes vullnetit hyjnor dhe vullnetit njerëzor, mes përsosmërisë së atributeve hyjnore dhe përgjegjësisë njerëzore.

15.04.2014

Akaid

Dijetari dhe Nxënësi

Dijetari dhe Nxënësi

El-Alim ve’l-Muteallim – (العالم و المتعلم) – Imam Ebu Hanife r.a.

01.04.2014

Akaid

Besimi në pejgamberët e Allahut të Madhërishëm

Besimi në pejgamberët e Allahut të Madhërishëm

Besimi vijues nga bazat e imanit është edhe besimi në pejgamberët e Allahut. Në këtë bazë bën pjesë besimi në të gjithë pejgamberët, të cilët i ka emërtuar Allahu në Kur’an dhe besimi se Allahu, pos tyre, ka dërguar edhe pejgamberë të tjerë, numrin e të cilëve nuk e di askush, përveç Allahut. Allahu në Kur’an na tregon për dërgimin e tyre:

01.03.2014

Akaid

El-Azizu (Fuqiploti)

El-Azizu (Fuqiploti)

Në këtë temë, do të trajtojmë emrin e Zotit, El-Azizu. Nëse e ndien dhe e përjeton si duhet këtë emër, padyshim që do të ndihesh i lumtur dhe i gëzuar në këtë botë, do të ndihesh i fuqishëm dhe plot energji. Është bërë zakon që kur dikush përballet me gjëra të vështira, të tjerët e urojnë: ”Zoti të dhëntë fuqi!” Kjo temë do të përbëhet nga pesë pika kryesore:

19.02.2014

Akaid

El-Kahharu (Nënshtruesi, Mposhtësi)

El-Kahharu (Nënshtruesi, Mposhtësi)

Emri i kësaj teme të bën të ndjesh madhështinë dhe prestigjin e All-llahut të Madhërishëm. Emri i kësaj teme të bën të ndjesh respektin dhe bindjen e plotë ndaj Zotit. Emri i kësaj teme është i ndryshëm nga emrat që kemi trajtuar më parë, emra të cilët flisnin mbi mëshirën, faljen, zgjidhjen e halleve... nga ana e Zotit. Emri i kësaj teme është El-Kahhar. Në këtë temë do të përqëndrohemi në dy pika kryesore: Kuptimi i emrit të Zotit El-Kahhar. Modele të nënshtrimit të Zotit në univers.

16.02.2014

Akaid

El-Velijju (Mbrojtës dhe Kujdestar i besimdrejtëve)

El-Velijju (Mbrojtës dhe Kujdestar i besimdrejtëve)

El-Velijju (Mbrojtës dhe Kujdestar i besimdrejtëve) Para se të fillojmë me temën që do të trajtojmë, dua ta imgjinosh veten në një ushtri të madhe.