16.04.2015

Histori Islame

Sa ditë lufte në jetën e tij ka pasur Muhammedi a.s.?

Sa ditë lufte në jetën e tij ka pasur Muhammedi a.s.?

Xhihadi, është bërë farz për besimtarin, por kjo nuk do të thotë se tërë jetën duhet ta kalojmë në luftë. Nuk e dimë se për çfarë arsye por kur të hedhim një sy mbi jetën e Pejgamberit s.a.s., jetën e tij e njohim vetëm me luftëra.

30.03.2015

Histori Islame

Mendon se e ke vështirë? Kujto sprovat e Profetit a.s.

Mendon se e ke vështirë? Kujto sprovat e Profetit a.s.

Sa herë kemi menduar që Allahu nuk na do për shkak të sprovave që na qëllojnë, mirëpo, Allahu na dërgoi shembullin të cilin duhet imituar dhe shansin e krahasimit tonë me Muhammedin alejhis-selam, në nivele të ndryshme përmes së cilave kalojmë.

31.12.2014

Histori Islame

Disa copëza të diplomacisë së Muhammedit a. s.

Disa copëza të diplomacisë së Muhammedit a. s.

Personaliteti i pejgamberit Muhammed a. s. është tejet kompleks, i gjallë dhe vështirë i pjesëzueshëm në pikëpamje apo aspekte të caktuara. Çdonjëri aspekt i jetës së tij është shembull dhe i pacenueshëm.

29.12.2014

Histori Islame

Komandantët muslimanë dhe qëndrimi i tyre ndaj robërve të luftës

Komandantët muslimanë dhe qëndrimi i tyre ndaj robërve të luftës

Komandantët e ushtrive muslimane mësuan nga udhëzimet profetike lidhur me luftën dhe i zbatuan ato në praktikë.

27.12.2014

Histori Islame

Pse Muhamedi a.s asnjëherë nuk e ka thirrur ezanin?

Pse Muhamedi a.s asnjëherë nuk e ka thirrur ezanin?

Një fakt i rëndësishëm që duhet ta dimë është edhe ajo se i Dërguari i Allahut s.a.v.s asnjëherë nuk e ka thirrur ezanin. Dijetarët islam përmendin disa arsyeje dhe urtësi për një vendim të tillë të Muhamedit a.s.

18.11.2014

Histori Islame

Idrisi a.s. ishte rrobaqepës, për çdo kalim të gjilpërës thoshte: Subhanallah

Idrisi a.s. ishte rrobaqepës, për çdo kalim të gjilpërës thoshte: Subhanallah

I Dërguari i Allahut, Idrisi a.s. ka qenë rrobaqepës. Thuhet se çdo herë kur e kalonte gjilpërën gjatë qepjes thoshte: “Subhanallah”.

05.11.2014

Histori Islame

Kur Musau a.s iku në Medjen!

Kur Musau a.s iku në Medjen!

Qëndrime dhe përfitime nga tregimi i Musait a.s.

18.09.2014

Histori Islame

Mekeja e bekuar dhe Qabeja e shenjtë

Mekeja e bekuar dhe Qabeja e shenjtë

Të dhënat dhe disa karakteristika të tyre

06.09.2014

Histori Islame

Historia Sunnite-shiite në pak fjalë

Historia Sunnite-shiite në pak fjalë

Një ndër iluzionet e fiksuar tek një shtresë e të rinjve, të cilët në fakt nuk e njohin historinë islame, është edhe lidhja historike që bëjnë mes shiizmit dhe revolucionit dhe rezistencës ndaj diktatorëve, se sunitët kanë qenë të nënshtruar dhe më pak rezistentë sesa shiitët, përgjatë gjithë historisë islame!!!

15.08.2014

Histori Islame

Në shenjë kujtimi për ty

Në shenjë kujtimi për ty

Muhamed Baltaxhi, i burgosur në burgun Akrep, shkruan letër me anë të së cilës e kujton vajzën e tij Esman të rënë dëshmore, me lejen e Allahut xh.sh, një vit më parë )