23.02.2015

Ligjerata Fetare

Mulla Jakup Hasipi flet per "Selefijt" e sodit, dhe Ebu Hanifen

Mulla Jakup Hasipi flet per

Mulla Jakup Hasipi,Flet të vërtetën për selefizmin e sodit se kush ashtë selefi,ndërsa një grup prej grupeve që ashte shfaqer 10 vitet e fundit tek trojet e tona në Ballkan, këta që po pretendojnë se janë selefi ,hoxha i nderuar thot se këta nuk janë selefi, këta jan dishka qeter fjalen selefi e mbulojn me dishka qetër"VEHABI".....

07.01.2015

Ligjerata Fetare

A ka ryma te ndryshme ne Maqedoni dhe ...?

A ka ryma te ndryshme ne Maqedoni dhe ...?

Prof. Dr. Musa Musai/KBI-Bujanoc.com/

28.10.2014

Ligjerata Fetare

Zeqati – Hoxhë Jakup Hasipi

Zeqati – Hoxhë Jakup Hasipi

Përshtati-/KBI-Bujanoc.com/

03.06.2014

Ligjerata Fetare

Kuptimi i vertet i medh`hebeve ne islam {SHkollat juridike}

Kuptimi i vertet i medh`hebeve ne islam {SHkollat juridike}

Nje sqarim i argumentuar shkencerisht dhe i thjeshtesuar per tu kuptuar nga masa e gjere ,Allahu e shperblefte kolosin e jurispodences Islame prof.Mustafe Havollin

22.04.2014

Ligjerata Fetare

Shejh Jusuf Kardavi Fetvaja e Albanit për FALJEN E PALESTINES është absurde!

Shejh Jusuf Kardavi Fetvaja e Albanit për FALJEN E PALESTINES është absurde!

Pseudo-dijetari, vehabisti, Nasirudin Albani el-mubtedi, në Shtator 1993, në Revisten al-Dewlijjeh, botimi 168, lëshoj një Fetva, ku tha se njerëzit e Palestinës duhet patjetër të lëshojnë vendin e tyre dhe të shpërngulen në vende tjera, dhe tha se, ata të cilët qëndruan në Palestinë me tutje janë qafira (dmth të dalur nga islam). Kjo ishte nën faktin se Jahudite ishin duke e pushtuar (Palestinën) dhe ata (njerëzit e Palestines) për këtë arsye ishin të detyruar të lënë vendin e tyre( Palestinen) dhe të shperngulën.

28.01.2014

Ligjerata Fetare

Kush Bëhet sebep-shkak ta udhëzoj një njeri është sikur ti ket udhezuar ter njerzimin.

 Kush Bëhet sebep-shkak ta udhëzoj një njeri është sikur ti ket udhezuar ter njerzimin.

Ka thënë pejgamberi Muhamed a.s: Kush Bëhet sebep-shkak ta udhëzoj një njeri është sikur ti ket udhezuar ter njerzimin.

15.12.2013

Ligjerata Fetare

E vërteta mbi përçarjen e shteteve islame

E vërteta mbi përçarjen e shteteve islame

Jakup ef. Hasipi; /KBI-Bujanoc.com/