10.05.2016

Tregime

A mund të flesh kur të vije fortuna ?

A mund të flesh kur të vije fortuna ?

Disa vjet më parë, një fermer e kishte blerë një tokë pranë brigjeve të Atlantikut. Vendosi lajmërimin për të punësuar një ndihmës. Shumica e njerëzve nuk e dëshironin punën në fermat përgjatë Atlantikut.

20.06.2015

Tregime

Agjëruesi i cili hyri në xhenet para shehidit

Agjëruesi i cili hyri në xhenet para shehidit

Sahabiu i famshëm Talha ibn Ubejdullah r.a. transmeton se dy njerëz erdhën tek Pejgamberi, savs, dhe së bashku e pranuan Islamin …

09.04.2015

Tregime

Shkon i dehur në xhami, fal namazin e parë në jetë dhe vdes në sexhde

Shkon i dehur në xhami, fal namazin e parë në jetë dhe vdes në sexhde

Gazetari egjiptian, Ahmed Mansour, kishte mysafir në emisionin e tij një shejh egjiptian i cili tregoi një rrëfim shumë prekës i cili e bëri edhe gazetarin të qajë. Për çka bëhet fjalë?

20.03.2015

Tregime

Le ta shoh Allahu i Madhërishëm se në cilën anë jam

Le ta shoh Allahu i Madhërishëm se në cilën anë jam

Gjatë kohës së Sulejmanit a.s një ushtri armike me katapultë goditi një xhami e cila u kaplua nga zjarri. Njerëzit vrapuan mekova për ta shuar zjarrin, ndërsa edhe një

20.03.2015

Tregime

Malik ibn Dinari dhe hajduti që shkoi në namazin e sabahut

Malik ibn Dinari dhe hajduti që shkoi në namazin e sabahut

Një hajdut hyri në shtëpinë e Malik ibn Dinarit rahimehullah për të vjedhur, mirëpo u dëshpëruar shumë kur pa se nuk ka çka të vjedh.

27.01.2015

Tregime

Ebu Xhehli, ja si ra në gropën që e bëri vetë

Ebu Xhehli, ja si ra në gropën që e bëri vetë

Një ditë Ebu Xhehli i përgatiti një kurth Pergamberit a.s. Hapi një gropë përpara shtëpisë së vet dhe e thërriti Pejgamberin për vizitë në shtëpinë e tij. Kur Pejgamberi a.s. po shkonte drejtë shtëpisë së Ebu Xhehlit vjen Xhebraili a.s., dhe i tregon për gropën.

06.01.2015

Tregime

09.12.2014

Tregime

Fëmijët në peshorën e Kur'anit

Fëmijët në peshorën e Kur'anit

Kur'ani i kushtoi rëndësi prindërve dhe porositi fëmijët të kujdesen për ta në mënyrë të vazhdueshme dhe i qortoi ata të mos i hidhërojnë prindërit; premtoi për atë që kujdeset për prindër Xhennete ndërsa për atë që sillet keq…xhehennemin. Tha Zoti xh.sh.:"Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve…". El-Isra:23. Barazoi mes adhurimit ndaj Tij dhe mirësisë ndaj prindërve ngase ka vlerë të madhe rrespekti ndaj tyre, ndërsa është rrezik i madh mosrrespekti ndaj tyre.

02.12.2014

Tregime

Dhurata e sinqertë

Dhurata e sinqertë

Tregim Islam