03.03.2022

Tregime

Vlera e fjalës së bukur

Vlera e fjalës së bukur

www.kbi-bujanoc.com

02.02.2022

Familja

Kujdesi ndaj të moshuarëve

Kujdesi ndaj të moshuarëve

www.kbi-bujanoc.com

31.01.2022

Personalitete

Porosia e Hoxhë Hasan Tahsinit

Porosia e Hoxhë Hasan Tahsinit

www.kbi-bujanoc.com

12.01.2022

Tregime

Le të jemi të kënaqur me atë që kemi!

Le të jemi të kënaqur me atë që kemi!

Përshtati: Miftar Ajdini

12.01.2022

Tregime

Begatitë e dimrit në Islam

Begatitë e dimrit në Islam

Autor: Izet ef. Bibic; Përkthim: Miftar Ajdini

11.05.2016

Familja

Solidariteti brenda familjes në Islam

Solidariteti brenda familjes në Islam

“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj dhe fise që të njiheni mes vete e s’ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë” (Huxhurat 13)

10.05.2016

Tregime

A mund të flesh kur të vije fortuna ?

A mund të flesh kur të vije fortuna ?

Disa vjet më parë, një fermer e kishte blerë një tokë pranë brigjeve të Atlantikut. Vendosi lajmërimin për të punësuar një ndihmës. Shumica e njerëzve nuk e dëshironin punën në fermat përgjatë Atlantikut.

13.12.2015

Fikhu Hanefi