11.04.2014

Familja

Urtësia e martesave të Profetit a.s

Urtësia e martesave të Profetit a.s

Dr. Norlain Bint Muhamed Dindang

01.04.2014

Familja

Puna e gruas!

Puna e gruas!

Një ditë prej ditësh u kthye bashkëshorti prej punës së tij, i gjeti të tre fëmijët e tij para shtëpisë, duke luajtur në baltë me rroba të gjumit, të cilat nuk ishin të ndërruar që nga mëngjesi, në oborrin e shtëpisë ishin të shpërndara letrat e bukës nëpër tokë, dera e shtëpisë ishte hapur, kur hyri brenda nuk ishte gjendja më e mirë hiq,

01.04.2014

Familja

Aborti-ky krim ndaj fëmijëve

Aborti-ky krim ndaj fëmijëve

Prof. Dr. Hayreddin Karaman

30.03.2014

Familja

Dashuria, baza e një familje

Dashuria, baza e një familje

Shejh Muhamed El-gazzal

15.03.2014

Familja

Si ti mbrojmë fëmijët tanë nga ngacmimet seksuale

Si ti mbrojmë fëmijët tanë nga ngacmimet seksuale

Disa informacione të gabuara rreth dhunës seksuale tek fëmijët: 1. Është diçka që ndodh rrallë. 2. Është një fenomen i përhapur vetëm në vendet perëndimore. 3. Ndodh vetëm në lagjet e varfra. 4. Viktimat e dhunës dhe ngacmimeve seksuale janë vetëm vajzat e reja. 5. Ndodh vetëm tek familjet e shpërbëra dhe të çrregullta. 6. Ngacmuesit mund të dallohen dhe identifikohen kollaj, pasi janë të ndryshëm nga njerëzit e tjerë. 7. Ngacmuesit e fëmijëve, zakonisht janë njerëz të huaj dhe të panjohur për fëmijët. Të gjitha këto pika të lartpërmendura, janë informacione të gabuara rreth fenomenit të ngacmimit seksual.

15.03.2014

Familja

Vlera e duas për të pasur fëmijë dhe për t'i pasur të hajrit

Vlera e duas për të pasur fëmijë dhe për t'i pasur të hajrit

Vërtet, nga begatitë që Allahu i jep njeriut janë fëmijët. Këtë begati Allahu e thekson në Kuran dhe ua rikujton njerëzve duke e renditur ndër më kryesoret.

28.02.2014

Familja

Dhjetë veprime që i bëjnë prindërit të lumtur

Dhjetë veprime që i bëjnë prindërit të lumtur

Kur ne ishim të vegjël shpeshherë i kritikonim prindërit tanë për veprimet e tyre, mirëpo kur u rritëm zbuluam se atë që e bënin ata ishte e drejtë. Tregon një grua duke thënë se kur unë isha vajzë, shpshherë isha e padurueshme ndaj veprimeve të nënës time dhe i thosha: Do ta shohësh se çfarë do të bëjë unë kur të bëhem nënë sikur ti. Mirëpo kur u rrita dhe u bëra nënë edhe unë veproja njëjtë sikur ajo.

27.02.2014

Familja

Mbulesa islame – dinjitet dhe siguri

Mbulesa islame – dinjitet dhe siguri

Autorë laikë kanë shumë paragjykime ndaj femrës së mbuluar muslimane. Ata pretendojnë se të mbuluarit e kokës tregon nënshtrimin e saj. Mbulesën islame laikët ekstremë e përshkruajnë si një element të shtypjes dhe pengesës për emancipimin e femrës! Femra, sipas tyre, duhet të lirohet nga vargonjtë sikurse janë feja, morali dhe besimi, në mënyrë që ajo të jetë e lirë.

25.02.2014

Familja

Përkëdheljet, të rëndësishme në rritjen e fëmijës

Përkëdheljet, të rëndësishme në rritjen e fëmijës

Përkëdheljet janë të rëndësishme për një zhvillim të mirë psikolo-fizik e social të fëmijës, po me sa duket ato ndikojnë edhe në predispozitën e tyre për obezitet në të ardhmen.

22.02.2014

Familja

Edukimi i fëmijëve

Edukimi i fëmijëve

Një ndër përgjegjësitë që ka njeriu është edhe edukimi i fëmijëve

10.02.2014

Familja