Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran

22.11.2022

Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran


Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran

www.kbi-bujanoc.com

“Është Ai që të ka caktuar ty zëvendës në tokë…” Kuran
“…mos shpërdoroni me tepri, sepse Zoti nuk i do harxhuesit.” Kuran

Kur Zoti e bëri njeriun mëkëmbës në tokë, e nderoi, por i dha edhe përgjegjësi.
Mënyra se si ne e trajtojmë tokën do të përcaktojë llojin e njerëzve që jemi.

33 Shikime