Me Kur'an nis kamiponati botëror i Futbollit 2022

20.11.2022

Me Kur'an nis kamiponati botëror i Futbollit 2022


Me Kur'an nis kamiponati botëror i Futbollit 2022

www.kbi-bujanoc.com

Ky ajet nga Kurani u lexua në ceremoninë hapëse të Kupës së Botës. “O ju njerëz, vërtet Ne ju krijuam juve prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur, e Allahu është shumë i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”. Huxhurat 11

39 Shikime