Ekonomia globale hallall deri në vitin 2030 mund të rritet në 4.96 trilion dollarë

12.09.2022

Ekonomia globale hallall deri në vitin 2030 mund të rritet në 4.96 trilion dollarë


Ekonomia globale hallall deri në vitin 2030 mund të rritet në 4.96 trilion dollarë

www.kbi-bujanoc.com

Sipas Frost dhe Sullivan, kompanitë globale po përfshijnë gjithnjë e më shumë produkte dhe shërbime hallall në portofolet e tyre.

Tregu i ekonomisë hallall pritet të arrijë në 4.96 trilion dollarë deri në vitin 2030, pasi kërkesa për produkte të tilla nga myslimanët dhe jomuslimanët rritet.
Frost dhe Sullivan, një kompani amerikane e kërkimit të marketingut, zbuluan se ekonomia hallall po përjeton një prirje rritëse. Në vitin 2020, tregu për ekonominë globale hallall kishte arritur në 2.30 trilion dollarë. Hallalli i referohet çdo gjëje që është e lejuar siç parashikohet nga ligji islam.
Sipas raportit, kompanitë globale po përfshijnë gjithnjë e më shumë produkte dhe shërbime hallall në portofolet e tyre të zgjidhjeve. Për më tepër, raporti thekson se konsumatorët jomuslimanë po blejnë gjithnjë e më shumë ushqim hallall sepse është i shëndetshëm dhe i sigurt, dhe familjet jomuslimane mund të zgjedhin turizmin hallall për një përvojë miqësore me familjen.
"Me nivele më të larta të tregtisë hallall dhe financave islame që potencialisht përshpejtojnë zhvillimin e infrastrukturës, ekonomia hallall është e gatshme të integrohet më shumë me tregtinë globale dhe zinxhirët e furnizimit," tha Neha Anna Thomas, ekonomiste e lartë në Frost dhe Sullivan.
"Më tej, qeveritë po forcojnë mbështetjen rregullatore dhe të politikave përmes masterplaneve kombëtare dhe zgjerimit të fushës së certifikimit, gjë që do të nxisë rritjen e industrisë hallall."
Raporti thekson se lufta Rusi-Ukrainë dhe çmimet më të larta të naftës nxitën perspektivat hallall të rritjes ekonomike të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC). Në maj 2022, Frost dhe Sullivan parashikuan 7.4 përqind rritje të PBB-së për Arabinë Saudite, nga 4.8 përqind në janar 2022.
Kompanitë që dëshirojnë të plotësojnë kërkesën e GCC për produkte hallall duhet të minimizojnë ndotjen e kryqëzuar gjatë prodhimit dhe ruajtjes, si dhe të krijojnë tregti dhe infrastrukturë logjistike në përputhje me hallallin, thuhet në raport. Qeveritë globale duhet gjithashtu "të kërkojnë të unifikojnë standardet hallall dhe proceset e akreditimit për të ndihmuar në uljen e numrit të kërkesave të certifikimit dhe promovimin e tregtisë hallall.
Për më tepër, bashkëpunimet midis prodhuesve të ushqimit dhe kompanive të teknologjisë janë jetike për përmirësimin e gjurmueshmërisë dhe transparencës. Frost dhe Sullivan këshillojnë gjithashtu që produktet e certifikuara nga hallall të përfshihen në ofertat nga prodhuesit e barnave dhe furnizuesit e lëndëve të para "për të shfrytëzuar kërkesën në rritje për farmaceutikë hallall nga vendet islame".
"Transparenca dhe gjurmueshmëria përgjatë zinxhirit të vlerës së produkteve hallall janë thelbësore," tha Thomas. "Për shkak të kësaj, qeveritë duhet të inkurajojnë adoptimin e teknologjive të avancuara si blockchain dhe Interneti i Gjërave (IoT) kur zhvillojnë masterplane të ekonomisë hallall, ndërsa bizneset mund të partner me startup-et e teknologjisë."

358 Shikime