Shkëputje nga fjalimi lamtumirës i Muhamedit a.s

13.03.2022

Shkëputje nga fjalimi lamtumirës i Muhamedit a.s


Shkëputje nga fjalimi lamtumirës i Muhamedit a.s

www.kbi-bujanoc.com

Shkëputje nga fjalimi lamtumirës i Muhamedit a. s:

“Nuk është prej nesh kush thërret për dhunë, nuk është prej nesh kush vdes me dhunë, nuk është prej nesh ai që nxitë për dhunë… Krejt jeni pasardhës të njeriut të parë Ademit, të krijuar nga dheu.

Do të gjeni njerëz që krenohen me paraardhësit e tyre. Unë jam vëlla i secilit edhe nëse është rob nga Abisinia, nuk jam me atë që është keqbërës edhe nëse është nga paria Kurejshite.

Nuk ka përparësi arabi ndaj jo arabit e as i bardhi ndaj të ziut, përparësia është se kush është më i kujdesshëm-i devotshëm.”

605 Shikime