Jusuf El-Kardavi 1929

14.12.2014

Jusuf El-Kardavi 1929


Jusuf El-Kardavi 1929

Jusuf El-Kardavi është një prej dijetarëve më të mëdhenjë të shekullit të XXI, ai është një prej njohësve më të mëdhenjë bashkohorë të jursiprudencës islame. Njeriu më me ndikim në botën islame dhe njohës prej më të mirëve të ekonomisë islame dhe politikave islame.

Ndërsa ajo që më së shumti e bënë të njohur është shkrimi pasi që është autorë i shumë veprave dhe siç e potenconë edhe Ibn Bazi dhe Imam En-Nedviu, Allahu xh.sh i mëshiroftë, librat e tij kanë lënë gjurmë dhe kanë pas një ndikim të pa shoqë në Botën Islame.
Jusuf El-Kardavi po ashtu është edhe një prej vigjilentëve dhe largëpamësve më të shquar sa i përketë problemeve bashkëkohore më të cilat është duke u ballafaquar sotë Bota Islame.
Ndërsa ai që merret me studimin dhe analizimin e veprave, shkrimeve dhe punimeve të tij shkencore do të gjejë se ai është një ideolog, një dijetar dhe mendimtarë i pashoqë. Një njeri që nuk i qaset ndonjë problemi nëse nuk mund të dal me ndonjë rezultatë të duhur, pra qëndron largë përsëritjes së gjërave dhe pasimit të metodologjive klasike apo individëve të caktuar në punën e tij shkencore.
Lindja dhe jeta e tij:

Jusuf El-Kardavi u lind me 09.09.1926 në fshatin Safet Turab të Egjiptit. Fshat ky që njihet për historikun e lashtë të tij, e po ashtu në të është varrosur edhe sahabiu i ndershem Abdulluah Ibn Harith Ibn Xhuzej Ez-Zubejdi.
Që në moshën dhjetë vjeçare arriti ta mësonte përmendësh Kur'anin, rregullat e leximit dhe të dispozitave të tij.

Ai kishte jetuar një jetë shumë të vështirë pasi që në moshën dy vjeçare i vdes i atij dhe kujdesin ndaj tij e merrë agja i tij por që kushtet ekonomike i kishin mjaftë të rënda.

Jusuf El-Kardavi është arrestuar dhe është burgosur disa herë për shkakë të qëndrimeve të tij dhe për shkakë të asaj se ishte pjesë e lëvizjes së Vëllezërve Mysliman. Ai për herë të parë arrestohet në vitin 1949 në kohën e sundimit të mbretit Faruk, ndërsa arrestohet edhe tri herë gjatë sundimit të Xhemal Abdunaserit.
Ai është i martuar dhe ka shtatë fëmijë, katër vajza dhe tre djemë. Që të gjithë janë të shkolluar.
Shkollimi i tij:

Shkollimin e tij fillorë dhe të mesëm e ka përfunduar në Institutin e Ez’herit dhe çdo herë ishte prej nxënësve më të dalluar. Ndërsa kur e përfundoj shkollimin e mesëm ai ishte i dyti për nga suksesi në tërë Egjiptin edhe përkundër kushteve të rënda nëpër të cilat kishte kaluar atë kohë pasi që kishte qënë edhe i arrestuar.
Pastaj vazhdoi shkollimin në Fakultetin e Usul Dinit në Universitetin e Ez’herit nga ku edhe diplomohet në vitin 1952-1953 ku dhe ishte studenti më i dalluar.

Ndërsa në vitin 1954 arrinë që të licensohet për mësimdhënie në Gjuhën dhe Letërsinë Arabe me kualifikim të lartë ndërsa në vitin 1958 diplomohet nga Instituti i Lartë për studimin e Gjuhës dhe të Letërsisë Arabë, në drejtimin Gjuhë dhe Letërsi Arabe.
Ndërsa në vitin 1960 diplomohet në parapërgatitje për studimet e larta, e që sot njihet si magjistraturë, dhe atë më një sukses shumë të lartë. Këtë e kishte përfunduar në të njëjtin fakultetë por në drejtimin e Shkencave të Kuranit dhe Sunnetit.

Në vitin 1973, nga po i njëjti fakultet, arrinë të diplomohet në doktorature dhe mori titullin Doktor Nderi pasi që ishte me suksesin më të lartë që kishte njohur ndonjëherë ky fakultetë. Ndërsa teza e doktoraturës së tij ishte : “ Zeqati dhe ndikimi i tij në zgjidhjen e problemeve shoqërore”.
Postet dhe detyrat që ka kryer:

Në vitin 1961, Jusuf El-Kardavi udhëton për në Katar ku edhe fillon të punojë si Drejtor i Institutit të Mesëm Fetarë ndërsa pasi që merrë nënshtetësinë e këtij vendi, ai në vitin 1977 emerohet Dekan i Fakultetit të Sheriatit pranë Universitetit të Katarit, detyre të cilen e kryen deri në fund të vitit 1990.
Po ashtu ai është udhëheqës i Qendrës për Studime dhe Hulumtime në Historinë dhe Traditën e Profetit s.a.v.s.

Kishte punuar edhe si ligjërues në xhami por që më vonë e merrë mbikqyrjen e ligjëruesve dhe imamëve në Egjiptë. Ndërsa një kohë kishte punuar edhe si mbikqyrës i botimeve në Universitetin e Ez’herit.
Dr. Jusuf El-Kardavi ka edhe shumë poste të tjera nder te cilat edhe:
Kryetar i Unionit Botërorë të Dijetarëve Mysliman
Kryetarë i Këshillit Europian për Fetva dhe Studime
Anëtar i Këshillit për Studime dhe Hulumtime në Egjipt
Ish-Kryetar i Organizatës Kumtesa, që është pronare e IslamOnline-it, post ky që e ka mbajtur deri në vitin 2010.

Anëtarë i Këshillit të Jurisprudencës Islame, e që është pjesë e Lidhjes së Botës Islame, me seli në Meke.
Kryetar i Bordit Mbikqyrës të Bankës Islame të Katarit në Katar dhe të asaj të Fejsalit në Bahrejnë.

Anëtarë i Bordit të Dijetarëve të Afrikës.
Nënkrytetar i Bordit Botërorë Islam të Zekatit në Kuvajt.
Anëtarë i Bordit Udhëheqës të Qendrës për Studime Islame në Oksford.
Veprimtaria e tij:

Dr.Jusuf El-Kardavi ka fituar një mori çmimesh si përsonaliteti dhe figura më me ndikim në botën islame dhe po ashtu për kontributin e tij të pazëvëndësueshëm që e ka dhënë deri më sot. Prej çmimeve që ai ka fituar apo me të cilat është shpërblyer mund të cekim:

Çmimin e Bankës Islame për Zhvillim, në ekonominë islame, 1990.
Çmimin Botërorë të Mbretit Fejsal per studime islame së bashku me dijetarin e njohur Seid Sabik, 1994.
Çmimin Kontribuesi i Dalluar në Shkencë, nga Drejtori i Universitetit Botërorë të Malejzisë, 1996.
Çmimin Sulltan Hasan Belkije, Sulltani i Brunejit për kontributin e tij në Fikhun Islam, 1997.
Çmimin Sulltan Avisi, për kontributin e dhënë në fushën e Kulturës dhe Shkencës, 1999.

Çmimin Dubai për Kur'ani Kerimin, sektori për përsonalitetin islam të vitit, 1999.
Çmimin Shtetërorë për Studime Islme, nga Shteti i Katarit, 2008.
Çmimin Hixhreti Profetik, që e mori nga vetë mbreti Malejzian, 2009.
Çmimin Mbretërorë të Jordanisë, e që e mori pasi që kishte marrë pjesë në një simpozium të organizuar nga Organizata Alu Al-Bejt Mbretërore të Mendimit dhe Studimeve Islame, 2010.

Ndërsa në vitin 2008 ishte shpallë si përsoni i tretë më me ndikim në botën islame.
Ndërsa në vitin 2009 ishte i 38-ti në mesin e 500 përsonaliteteve më me ndikim në botën islame sipas një studimi të bërë nga Organizata Alu Al-Bejt Mbretërore e Jordanisë.

Dr. Jusuf El-Kardavi është autorë i afro 200 librave, autorë i shumë punimeve shkencore, shumë fetvave dhe një mori emisionesh televizive të incizuara. 
Librat e tij jane prite shumë mire në botën islame andaj edhe janë përkthyer edhe në shumë gjuhë të botës e po ashtu edhe në gjuhën shqipe janë të përkthyera mbi 50 tituj.
Prej librave të tij më të njohur mund të cekim:
Hallalli dhe Harami
Fetva Bashkëkohore
Hyrje në studimin e Sheriatit Islam
Fikhu i Xhihadit 
Fikhu i pakicave myslimane
Fikhu i Zekatit
Përgatiti: Artan Musliu./KBI-Bujanoc.com/

3571 Shikime