Sure El Kehf

22.04.2014

Sure El Kehf


Sure El Kehf

Thotë Pejgamberi sal-lallahu alejhi ve selem: "Kushdo që e lexon suren Kehf në ditën e xhuma, do t'i jepet një dritë që do të ndriçojë prej tij, nga ajo e xhuma deri në tjetrën." [Shënojnë Hakimi, 2/399, Bejhekiu, 3/249)

 

3753 Shikime