Kënaqësia e Zotit është qëllim që nuk duhet të lihet!

15.06.2022

Kënaqësia e Zotit është qëllim që nuk duhet të lihet!


Kënaqësia e Zotit është qëllim që nuk duhet të lihet!

www.kbi-bujanoc.com

“Kënaqësia e njerëzve është qëllim që nuk mund të arrihet,
ndërsa kënaqësia e Allahut është qëllim që nuk duhet të lihet!”

Dr. Ali el-Tantavi, ka thënë:

“Ne të gjithë jemi njerëz të zakonshëm, në sytë e atyre që nuk na njohin;

Ne të gjithë jemi njerëz arrogantë dhe mendjemëdhenj, në sytë e atyre që na kanë zili;

Ne të gjithë jemi njerëz të jashtëzakonshëm, në sytë e atyre që na kuptojnë;

Ne të gjithë jemi njerëz të veçantë, në sytë e atyre që na duan;

Ne të gjithë jemi njerëz të këqij, në sytë e atyre që na urrejnë.

Prandaj, mos e lodh veten për ta përmirësuar imazhin tënd te njerëzit e tjerë, të mjafton ajo nëse Allahu është i kënaqur me ty dhe nëse ti je i kënaqur me veten tënde.

Kënaqësia e njerëzve është një qëllim që nuk mund të arrihet, ndërsa kënaqësia e Allahut është qëllim që nuk duhet të lihet.

Lëre atë që nuk mund të arrihet, dhe arrije atë që nuk duhet të lihet.”

Përkthim: Miftar Ajdini

 

40 Shikime