Gjermani: Nëna dhe djali pranojnë Islamin

03.01.2015

Gjermani: Nëna dhe djali pranojnë Islamin


Gjermani: Nëna dhe djali pranojnë Islamin

Allahu i Madhërishëm sot në mënyrë të veçantë e nderoi Bashkësinë tonë, Xhematin Fexhr. Në Bashkësinë tonë sot u kthyen në islam dy persona të dashur për ne, Ricardo Pereira De Silva Fernandez dhe nëna e tij Ivone Maria De silva Fernandes.

Në këtë muaj të bekuar, muaj kur lindi Muhamedi a.s, këto dy persona,  fjalët e të vërtetës i thanë para imamit Izet ef. Bibiç.  Përndryshe para imamit tonë në vitet e fundit 19 persona kanë thënë shehadetin.

Në fund Izet ef. pjesëtarëve të ri të umetit të Muhamedit a.s u dhuroi hedien më të bukur,  Kurani Kerimin.

Lusim Allahun e Madhërishëm që atyre dyve t’u jap çdo të mirë në këtë botë dhe botën tjetër./KBI-Bujanoc.com/

989 Shikime